שם המוצר:

Mobil Unirex N Series

תאור כללי:

גריז למנועים חשמליים

גריז מנועים חשמליים לטמפרטורות גבוהות עד 175°C לשימוש לטווח ארוך עם מסמיך ליתיום קומפלקס

מוצרי הסדרה:

Mobil Unirex N 3

Mobil Unirex N 2

תקנים:

DIN-51825-K2N-30L

ISO L-XBDHA2

DIN-51825-K2N-20

ISO L-XBDHA3

דף טכני להורדה:

Mobil Unirex N Series