שם המוצר:

Quintolubric 888-68

תאור כללי:

שמן לא דליק לשימון מחזורי.

דף טכני להורדה:

Quintolubric 888-68