שם המוצר:

MobilGrease 28

תאור כללי:

גריז סינטטי תעופתי

גריז סינטטי על בסיס פוליאלפאוליפין PAO

גריז המיועד לשימוש ביישומים תעופתיים בצמיגות NLGI-1.5

עמיד בטמפרטורות 55-180°C-

Supreme Performance Grease

תקנים:

MIL-G-25760A

MIL-G-7711A

MIL-G-81332E

NATO G-395

DOD-G-24508A

Quality Level USDA H-2

דף טכני להורדה:

MobilGrease 28