שם המוצר:

Mobil Rarus 800 Series

תאור כללי:

שמן מדחס סינטטי

שמן מדחסי אויר דחוס סינטטי

מוצרי הסדרה:

Mobil Rarus 824

Mobil Rarus 826

Mobil Rarus 827

Mobil Rarus 829

דף טכני להורדה:

Mobil Rarus 800 Series