שם המוצר:

Mobil Pegasus 805

תאור כללי:

שמן מנועי גז

דף טכני להורדה:

Mobil Pegasus 805