שם המוצר:

Mobilth SHC Series

תאור כללי:

גריז סינטטי בצמיגויות שונות לשימושים ייחודיים 

לעומסים גבוהים ובמהירויות גבוהות וגם למסלולי גירוז במערכות גירוז מרכזיות.

מוצרי סידרה:

Mobilith SHC 100/220 

גריז סינטטי עם שימני בסיס בצמיגויות שונות ומשמש לגירוז מיסבים במהירויות שונות

Mobilith SHC 460

גריז סינטטי עם שמן בסיס סמיך בצמיגות 1.5 – VG-1.5   לישום במיסבים שעובדים בעומס גבוה

Mobilth SHC 1500

גריז סינטטי בצמיגות 1 – VG-1  עם שמן בסיס סמיך מאוד 1500 – משמש לגירוז מיסבים שעובדים עד 500 סל"ד ובעומסים גבוהים מאוד

Mobilith SHC 007

גריז סינטטי בצמיגות 00 – VG-00 משמש לגירוז מסלולים שמגורזים ע"י מערכת גירוז מרכזית – כמו במכונות עיבוד שבבי של HAAS

דף טכני להורדה:

Mobil – Mobilth SHC Series