משחות נגד היתפסות
משחות שמן על בסיס סינטטי מלא עם תוספים ייחודיים נגד היתפסות ליישומים שונים.
 הגדרה:

משחה (Pesta) שעשויה משמן בסיס סינטטי מלא, עם תוספים ייחודיים ליישומים שונים.

 תכונות:

משחה לעמידות בטמפרטורות גבוהות עדC ◦
משחה לעמידות בכימיקלים אגרסיביים כמו אווירת מים/ מפעלים כימיים.
משחה דביקה למניעת היתפסות (שיתוק) בין כמה סוגי מתכות.
משחה למניעת קורוזיה – התחמצנות.
משחה סמיכה לספיגת רעידות.

פרמטרים לקביעת סוג המשחה […]