להלן מספר מדריכים להתמצאות במוצרי מוביל:

Mobil Jet 2-MIL-PRF-23699F- STD

Mobil Jet 254 – MIL-PRF-23699F- HTS

Mobil Aero HF – MIL-PRF-5606H

MobilGrease 28 – MIL- PRF 81322G – NATO – G – 395

Mobil Exxon Aviation Elite 20w-50 – MIL- L -22851-D SAE-J-1899להורדת קובץ