שם המוצר:

WOLFRACOAT C Spray

תאור כללי:

תרסיס ציפוי סינטטי.

דף טכני להורדה:

WOLFRACOAT C Spray