שם המוצר:

VARILUB ALZ 250

תאור כללי:

גריז מינרלי להרכבות.

דף טכני להורדה:

VARILUB ALZ 250