שם המוצר:

Unimoly CP

תאור כללי:

שמן הגנה מינרלי.

דף טכני להורדה:

Unimoly CP