שם המוצר:

Tribol 1060

תאור כללי:

שמן מסלולים מינרלי.

דף טכני להורדה:

Tribol 1060