שם המוצר:

Tivela GL 00

תאור כללי:

גריז סינטטי לגירים.

דף טכני להורדה:

Tivela GL 00