שם המוצר:

Tellus S4 VX

תאור כללי:

שמן הידראולי מינרלי.

דף טכני להורדה:

Tellus S4 VX