שם המוצר:

SYNTHESO W Spray

תאור כללי:

תרסיס הגנה סינטטי.

דף טכני להורדה:

SYNTHESO W Spray