שם המוצר:

SYNTHESO HT 680, 1000, 1500

תאור כללי:

שמן סינטתי לגירים.

מוצרי הסדרה:

SYNTHESO HT 680

SYNTHESO HT 1000

SYNTHESO HT 1500

דף טכני להורדה:

SYNTHESO HT 680, 1000, 1500