שם המוצר:

SYNTHESO D EP Oils

תאור כללי:

שמן סינטתי לגירים.

דף טכני להורדה:

SYNTHESO D EP Oils