שם המוצר:

Super-Lube N Nuclear Grease

תאור כללי:

גריז סנטטי 

למתקנים עם קרינה גרעינית

דף טכני להורדה:

Super-Lube N  Nuclear Grease

אישורים:

Identity