שם המוצר:

Super-Lube – Greas

תאור כללי:

גריז סנטטי עם טפלון  PTFE 

מאושר מזון

דף טכני להורדה:

Super-Lube – Greas

אישורים:

NSF