שם המוצר:

Super-Lube Dri-film

תאור כללי:

תרסיס הגנה סנטטי יבש

חומר מתאדה מיועד להגנת מתכות ופולימרים.

דף טכני להורדה:

Super-Lube Dri-film