שם המוצר:

STRUCTOVIS BHD Spray

תאור כללי:

תרסיס שרשראות מינרלי.

מוצרי הסדרה:

STRUCTOVIS AHD

STRUCTOVIS BHD

STRUCTOVIS BHD Spray

דף טכני להורדה:

STRUCTOVIS BHD Spray