שם המוצר:

STABURAGS NBU 30 PTM

תאור כללי:

גריז מינרלי להרכבות.

דף טכני להורדה:

STABURAGS NBU 30 PTM