שם המוצר:

STABURAGS N-12 MF

תאור כללי:

גריז מיוחד ארוך לעומסים כבדים.

דף טכני להורדה:

STABURAGS N-12 MF