שם המוצר:

Solvent 1.5

תאור כללי:

ניקוי ממיס

עם תוספי חיזוק של פעילי שטח

דף טכני להורדה:

Solvent S