שם המוצר:

SHELLSOL TD

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

SHELLSOL TD