שם המוצר:

ShellSol D90

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

ShellSol D90