שם המוצר:

Shellsol D7

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

Shellsol D7