שם המוצר:

SBP 40-65 LNH

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

SBP 40-65 LNH