שם המוצר:

SBP 100-140

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

SBP 100-140