שם המוצר:

SATBURAGS NBU 4 / 12

תאור כללי:

גריז מינרלי למהירויות גבוהות.

מוצרי הסדרה:

SATBURAGS NBU 4

SATBURAGS NBU 12

SATBURAGS NBU 30

דף טכני להורדה:

SATBURAGS NBU 4 / 12