שם המוצר:

Retinax TL 00

תאור כללי:

גריז סינטטי ואוטומוטיבי לגירים.

דף טכני להורדה:

Retinax TL 00