שם המוצר:

Retinax HDX

תאור כללי:

גריז מינרלי אוטומטיבי לעומסים גבוהים.

דף טכני להורדה:

Retinax HDX