שם המוצר:

PETAMO GY 193

תאור כללי:

גריז למנוע חשמלי, מתאים לטמפרטורות גבוהות ולמערכות גירוז מרכזיות.

דף טכני להורדה:

PETAMO GY 193