שם המוצר:

PARALIQ GA 3400

תאור כללי:

גריז מינרלי מאושר מזון.

 

דף טכני להורדה:

PARALIQ GA 3400

אישורים NSF:

PARALIQ GA 3400 NSF