שם המוצר:

Orelube – Wire rope lubricanr 4K

תאור כללי:

גריז מינרלי לכבלים בעבודות קשות וסביבות קורסיביות

דביק מאוד, מיועד לגרוז כבלים עם כושר נמיות ליישום בקידוחים, בנמלים עם אווירה ימית מלוחה.

דף טכני להורדה:

Orelube – Wire rope lubricanr 4K