שם המוצר:

Orelube – OL Synthtic Gear Oil

תאור כללי:

שמן גיר סינטטי על בסיס PAO

משך שרות ארוך, עומד בעומסים גבוהים

מוצרי סידרה:

מוצרי הסדרה

דף טכני להורדה:

Orelube – OL Synthtic Gear Oiln>