שם המוצר:

Orelube-ET2A

תאור כללי:

גריז מינרלי

מאושר מזון

דף טכני להורדה:

Orelube-ET2A

אישורים:

מאושר מזון