שם המוצר:

Orelube-ET-2S

תאור כללי:

גריז סנטטי

מאושר מזון

דף טכני להורדה:

Orelube-ET-2S

אישורים:

מאושר מזון