שם המוצר:

Orelube – Crimson 77

תאור כללי:

גריז מינרלי כללי

זריז, אדום ואיכותי לשימושים כלליים

דף טכני להורדה:

Orelube – Crimson 77