שם המוצר:

Morris – Ankor ST

תאור כללי:

שמן מינרלי להגנה מקורוזיה במתכות

לזמן קצר

דף טכני להורדה:

Morris – Ankor ST