שם המוצר:

Morlina S2 B

תאור כללי:

שמן מינרלי המשמש לשימון מחזורי.

דף טכני להורדה:

Morlina S2 B