שם המוצר:

Biolube L SP

תאור כללי:

תרסיס מינרלי לשימוש כללי.

שמן פרפיני – מאושר מזון

דף טכני להורדה:

Molyduval – Biolube L SP

אישורים:

 מאושר מזון