שם המוצר:

MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray

תאור כללי:

תרסיס ציפוי סינטטי.

דף טכני להורדה:

MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray