שם המוצר:

SHC Grease 100 EAL

תאור כללי:

גריז סינטטי איכותי 

למערכות שנידרש אישור רשויות איכות הסביבה

מוצרי סידרה:

SHC Grease 100 EAL     101

SHC Grease 100 EAL     102

דף טכני להורדה:

Mobil – SHC Grease 100 EAL

אישורים:

קיים אישור המשרד לאיכות הסביבה