שם המוצר:

Mobil Rarus 427

תאור כללי:

שמן מינרלי למדחסים

שמן מינרלי למדחסים בורגי וכנפיים בצמיגות ISO-VG-100.

 

תקנים:

DIN 51506 VD-L (RWTUEV approved)

דף טכני להורדה:

Mobil Rarus 427