שם המוצר:

Mobil Polyrex EM Series

תאור כללי:

גריז איכותי שמיועד למסבי מנועים חשמליים

מוצרי הסדרה:

Mobil Polyrex EM NLGI 2

Mobil Polyrex EM 103 NLGI 3

דף טכני להורדה:

Mobil Polyrex EM Series