שם המוצר:

Mobilube PTX

תאור כללי:

שמן גיר אוטומטיבי מינרלי לגירים במהירויות גבוהות וטמפרטורות נמוכות, 

עומד בדרישות פורשה 911 (Porsche 911)

תקנים ואישורים:

Porche 911

דף טכני להורדה:

אישורים:

ML-11 , Approval TE