שם המוצר:

Mobilarma 700 Series

תאור כללי:

שמן מינרלי להגנה על מתכות ובמיוחד לוחות פלדה מעורגלים

לשמן כושר דחייה גבוה של לחות.

מוצרי סידרה:

777

778

798

דף טכני להורדה:

Mobilarma 700 Series