שם המוצר:

Mobil 600

תאור כללי:

שמן גיר מינרלי 

לשימוש בגירים חמים ומהירים. עומד עד 260 מעלות צלסיוס.

דף טכני להורדה:

MOBIL – Mobil 600