שם המוצר:

Mobil – Grease XHP Mine

תאור כללי:

גריזים בצמיגויות שונות 

בסיס ליטיום קומפלקס עם 5% מוליבדן די סולפיד MoS2

גריזים מדגמים אילו מומלצים לעבודות קשות, בעומס גדול מאוד ובמהירויות נמוכות.

מוצרי סידרה:

Mobil – Grease XHP 100 Mine

Mobil – Grease XHP 320 Mine

Mobil – Grease XHP 321 Mine

Mobil – Grease XHP 322 Mine

Mobil – Grease XHP 681 Mine

דף טכני להורדה:

Mobil – Grease XHP Mine